SŽDC, s.o.

Regionální centrum provozu
Hradec Králové

Telefon: 972 341 663
Fax:
E-mail: HKRsek@rcp.cd.cz


sídlem:
Riegrovo náměstí 1660
501 01 Hradec Králové